Pages

Monday, June 17, 2013

காதல் என்று வந்துவிட்டால்.....!!!!

காதல் கடிதம் எழுதுவது எவ்வளவோ தேவலை.
காதல் என்று வந்துவிட்டால் அதைச் சொல்வது தான் எப்படி

மொசார்ட் ஆபெரா விலே ஒரு காட்சி. 
ஒரு விடலை பையன் தன காதலை சொல்ல உருகும் கவிதை இது. 

காட்சியின் பின்னணியை முதலில் படித்துவிட்டு பிறகு வீடியோவை பாருங்கள்.
புகழ் பெற்ற ஆபெரா லே நொஸ்ஸா டி பிகரோ ,மொசார்ட் எழுதியது. 
இசை அமைத்தது. 

இந்த நாடகத்தின் முதல் காட்சி : 

அரச அவையில் வேலை பார்க்கும் கிருபினோ வை அரசன் வேலையிலிருந்து டிஸ்மிஸ் செய்து விடுகிறான். கிருபினோ செய்த குற்றம் :  அங்கே இருக்கும் எல்லா பெண்களையும் அவன் சைட் அடிக்கிறான் என்பதே.  ராணியைக்கூட அவன் விட்டு வைக்க வில்லை.  ராஜாவுக்கு அசாத்திய கோபம். இத்தனைக்கும் அந்த ராஜாவே தன் ராணிக்குத் தெரியாமல், சூசன்னாவை லவ்வுகிறான்.  

ஏற்கனவே தன உள்ளத்தில் இருக்கும் காதல் உணர்வினை யாரிடமாவது சொல்லிவிடவேண்டும் என்ற வெறியிலே வேகத்திலே இருக்கும் கிருபினோ வேலை இழந்ததால் இன்னமும் துயரத்தில் மூழ்குகிறான். அங்கு எதேச்சியாக வருகிறாள். சூசன்னா ராணியின் உடைகளை தெய்ப்பவள் . அங்கு வேலை செய்யும் சமையல்காரரின் காதலி. கிருபிநோவின் நம்பிக்கைக்கு பாத்திரமானவள். அவளிடம் தன துயரைச் சொல்லி ஒரு ஆறுதல் காண கிருபினோ பாடுகிறான்.  
சூசன்னா,நான் என்ன செய்ய, பார்க்கும் பெண்கள் எல்லாரிடமும் எனக்கு காதல் ! இந்த ராணி ரோசினா மட்டுமா என்ன ? என் காதலை நான் யாரிடம் சொல்ல? எப்படி சொல்ல ?

கிருபிநோவுக்கு யாரேனும் கிருபை செய்யுங்களேன்.


முதலில் வருவது தமிழ் மொழி பெயர்ப்பு ( சுப்பு தாத்தா செய்தது )
அடுத்து வருவது அசல் கவிதை. இத்தாலி மொழியில்.
கடைசியில் ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு.

யாரென நான் அறியேன்
என் செய்கிறேன் எனவும் நான் அறியேன்.
நெருப்பினிலே ஒரு கணம் பனித் துளிகளிலே  அடுத்த கணம்.
இனியும் நான் என் செய்வேன் ? யானறியேன்.

நான் பார்த்திடும் ஒவ்வொரு பெண்ணும் என்
நிறத்தை மாற்றுகிறாள். என்னை நடுங்கவும் வைக்கிறாள்.

காதலெனும் சொல் இன்பம் தான் .இசைதானெனினும் 
கன்னி ஒருவள் அருகில் வரும்போதே
கணப் பொழுதில்  என் இதயம் துடித்துப்போய்  சிதறுகிறது.

இக் காதலைப் பற்றி பேசத்தான் ஆசை.
இக்காதலை யாரிடமோ சொல்லத்தான் ஆசை.

விழித்திருக்கும்போதும்  காதலை பேச ஆசை.
உறங்கும்போதும் என் கனவுகளில் \
காதலே வரவும் ஆசை.

  நீரிலும், நிழலிலும், மலையிலும், மடுவிலும்,

மலரிலும்  மண்ணில் இருந்து பொங்கி வரும்  நீர்க்குமிழ்களிலும்  
பூக்களிலே, புல்லரிக்கும் புற்க்களிலே
எதிரொலிக்கும் என் காதல்,
 யாருமே கேளாது போய்விடுமோ ?

வெட்டியான என  வார்த்தைகள்
வியர்த்தமாயச் சென்றிடுமோ ?

காற்றிலும், கடும் புயலினிலும்,
கண் கானா இடத்திற்கு கடுகியே சென்றிடுமோ?

உள்ளமே ! என் உள்ளமே !
உனைக்  கேட்பதற்கும் இங்கே ஆருமே இல்லையே !
காதலே ! என் காதலே !! உன்னை நான் உன்னிடமே சொல்லவா ?
இல்லை. என்னிடமே சொல்லவா ?


Italian Lyrics
Non so piu cosa son, cosa faccio,
Or di foco, ora sono di ghiaccio,
Ogni donna cangiar di colore,
Ogni donna mi fa palpitar.
Solo ai nomi d'amor, di diletto,
Mi si turba, mi s'altera il petto,
E a parlare mi sforza d'amore
Un desio ch'io non posso spiegar.
Non so piu cosa son, cosa faccio,
Or di foco, ora sono di ghiaccio,
Ogni donna cangiar di colore,
Ogni donna mi fa palpitar.
Parlo d'amore vegliando,
Parlo d'amor sognando,
All'acqua, all'ombra, ai monti,
Ai fiori, all'erbe, ai fonti,
All'eco, all'aria, ai venti,
Che il suon de'vani accenti
Portano via con se.
E se non ho chi m'oda,
Parlo d'amor con me!

ஆங்கில மொழி பெயர்ப்பு.


I do not know anymore what I am, what I do,

One moment I'm on fire, the next moment I am cold as ice,

Every woman changes my color,

Every woman makes me tremble.

At the very mention of love, of delight,

I am greatly troubled, my heart stirs within my chest,

It compels me to speak of love
A desire I can not explain.

I do not know anymore what I am, what I do,
One moment I'm on fire, the next moment I am cold as ice,
Every woman changes my color,
Every woman makes me tremble.
I speak of love while I'm awake,

I speak of love while I'm dreaming,
Water, shade, mountains,

Flowers, grass, fountains,

echo, air, and the winds,

The sound of my hopeless words

are taken away with them.
And if I do not have anyone near to hear me

I speak of love to myself!

சீனுவின் வலையில்
காதல் கடிதம் எழுதி போட்டியில் பங்கு பெற நினைக்கும் அனைவரும்
அந்த மூடுக்கு வர இந்த வீடியோவை அவசியம் பார்க்கவேண்டும்.

இது ஒரு கோனார் நொட்ஸ். காசீதல் கடிதம் எழுத.


************************************************************************


In the first act of Mozart's famous opera, Le Nozze di Figaro, after Cherubino is fired from his position as the Count's page, Cherubino sings this aria to Susanna telling her that every woman he sees, especially Countess Rosina, excites him and stirs passion within his heart. All he wants to do is love and be loved. Here's a fantastic YouTube video of Gabriele Sima singing this aria. Follow along with the lyrics and text translation below.
Italian Lyrics
Non so piu cosa son, cosa faccio,
Or di foco, ora sono di ghiaccio,
Ogni donna cangiar di colore,
Ogni donna mi fa palpitar.
Solo ai nomi d'amor, di diletto,
Mi si turba, mi s'altera il petto,
E a parlare mi sforza d'amore
Un desio ch'io non posso spiegar.
Non so piu cosa son, cosa faccio,
Or di foco, ora sono di ghiaccio,
Ogni donna cangiar di colore,
Ogni donna mi fa palpitar.
Parlo d'amore vegliando,
Parlo d'amor sognando,
All'acqua, all'ombra, ai monti,
Ai fiori, all'erbe, ai fonti,
All'eco, all'aria, ai venti,
Che il suon de'vani accenti
Portano via con se.
E se non ho chi m'oda,
Parlo d'amor con me!
English Translation
I do not know anymore what I am, what I do,
One moment I'm on fire, the next moment I am cold as ice,
Every woman changes my color,
Every woman makes me tremble.
At the very mention of love, of delight,
I am greatly troubled, my heart stirs within my chest,
It compels me to speak of love
A desire I can not explain.
I do not know anymore what I am, what I do,
One moment I'm on fire, the next moment I am cold as ice,
Every woman changes my color,
Every woman makes me tremble.
I speak of love while I'm awake,
I speak of love while I'm dreaming,
Water, shade, mountains,
Flowers, grass, fountains,
echo, air, and the winds,
The sound of my hopeless words
are taken away with them.
And if I do not have anyone near to hear me
I speak of love to myself!

COURTESY AND REFERENCES.

More Aria Translations from Mozart's Le Nozze di Figaro
"Non più andrai" Lyrics and Text Translation
"Voi che sapete che cosa e amor" Lyrics and Text Translation

No comments:

Post a Comment

புது பதிவைப் படித்துவிட்டுப் போறவரே !

உங்க எண்ணத்தைச் சொல்லிவிட்டுப் போங்க !!!